اما من میگویم جدای هر مدلی و بحثی درمورد حال واحوال نا مساعد ، روز تولد ، آدم باید همه چیز را بیندازد کنار تا برای خودش خاک بخورد و ته دلش یک خوشی ، یک قنجِ بی قاعده ای بالا و پایین بپرد ، من همین امروز ، در گرم ترین روز از فصل تابستان بهار خودم را  پیدا کردم ، امروز (بهار) من است و حالا برای شروع 22 سالگیم، تنها از زندگیم میخواهم که برایم کمکی هَم بازی مهربان تری باشد...

منبع : بی وقفه... |پنجاهو یکمین
برچسب ها :